Nông Sản Xanh GLC

-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-9%
Original price was: 219,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-48%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 119,000 ₫.
-17%
Original price was: 119,000 ₫.Current price is: 99,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-48%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 119,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.

Nông Sản Xanh

-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-9%
Original price was: 219,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-48%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 119,000 ₫.
-17%
Original price was: 119,000 ₫.Current price is: 99,000 ₫.
-23%
Original price was: 129,000 ₫.Current price is: 99,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-9%
Original price was: 219,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-48%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 119,000 ₫.
-17%
Original price was: 119,000 ₫.Current price is: 99,000 ₫.

HẠT GIỐNG HOA CÁC LOẠI

-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-48%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 119,000 ₫.
-9%
Original price was: 219,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-9%
Original price was: 219,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-48%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 119,000 ₫.
-17%
Original price was: 119,000 ₫.Current price is: 99,000 ₫.
-23%
Original price was: 129,000 ₫.Current price is: 99,000 ₫.

-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-9%
Original price was: 219,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-48%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 119,000 ₫.
-9%
Original price was: 219,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.

HẠT GIỐNG DƯA CÁC LOẠI GLC

-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-48%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 119,000 ₫.
-9%
Original price was: 219,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-9%
Original price was: 219,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-48%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 119,000 ₫.
-17%
Original price was: 119,000 ₫.Current price is: 99,000 ₫.
-23%
Original price was: 129,000 ₫.Current price is: 99,000 ₫.

-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-9%
Original price was: 219,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-48%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 119,000 ₫.
-9%
Original price was: 219,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.

HẠT GIỐNG RAU CÁC LOẠI GLC

-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-48%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 119,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-48%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 119,000 ₫.
-23%
Original price was: 129,000 ₫.Current price is: 99,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-23%
Original price was: 129,000 ₫.Current price is: 99,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-9%
Original price was: 219,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-48%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 119,000 ₫.
-17%
Original price was: 119,000 ₫.Current price is: 99,000 ₫.
-23%
Original price was: 129,000 ₫.Current price is: 99,000 ₫.

-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-48%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 119,000 ₫.

HẠT GIỐNG BẦU BÍ ĐỖ CÁC LOẠI

-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-48%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 119,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-48%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 119,000 ₫.
-23%
Original price was: 129,000 ₫.Current price is: 99,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-23%
Original price was: 129,000 ₫.Current price is: 99,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-9%
Original price was: 219,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-48%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 119,000 ₫.
-17%
Original price was: 119,000 ₫.Current price is: 99,000 ₫.
-23%
Original price was: 129,000 ₫.Current price is: 99,000 ₫.

-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-13%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 199,000 ₫.
-48%
Original price was: 229,000 ₫.Current price is: 119,000 ₫.

Tin tức mới

Giống Dưa Lưới GLC- Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo!

Giống Dưa Lưới GLC- Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo! Bạn đang tìm kiếm một loại giống dưa lưới chất lượng cao? Hãy để chúng tôi giới thiệu với bạn giống dưa lưới của chúng tôi – sự kết hợp hoàn ...

Đọc tiếp
VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT GLC – Đồng Hành Cùng Nhà Nông với gống dưa lưới chuyên canh

VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT GLC – Đồng Hành Cùng Nhà Nông ♥Tận tâm ✅Tâm huyết ✅Học hỏi ✅Nghiên cứu ✅Khảo nghiệm ✅Đánh giá để tạo ra những dòng sản phẩm chất lượng, phù hợp nhất với điều kiện khí hậu, ...

Đọc tiếp
Dòng Dưa Lưới Miền Bắc Chuyên Nhà Vườn GLC 0986.964.869

Nông Nghiệp Việt GLC – Công Ty Golden Lucky Việt Nam ♥Tận tâm ✅Tâm huyết ✅Học hỏi ✅Nghiên cứu ✅Khảo nghiệm ✅Đánh giá để tạo ra những dòng sản phẩm chất lượng, phù hợp nhất với điều kiện khí hậu, ...

Đọc tiếp

Phản hồi khách hàng

Phản hồi của những khách hàng đã và đang sử dụng sản

phẩm trong suốt những năm qua