Website: hungdaoxanh.com
Email: levanducqn1602@gmail.com
Điện thoại: 0356 258258 – 0936 808900
Địa chỉ: Phường Hưng Đạo, TX Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.
CÔNG TY THNN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ LUCKY (BĐS THÀNH TÍN 68)